Till innehåll på sidan

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion inriktning kök och servering.

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion bör huvudsakligen innehålla yrkesinriktad utbildning. Den bör även kunna innehålla karaktärsämnen och kurser från gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning. Utbildningen bör innehålla arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Vidare får yrkesintroduktion också innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och gymnasiegemensamma ämnen.

Har du frågor om denna utbildning eller om vår skola så är du välkommen att kontakta:
Emma Neander (SYV) 076-129 26 85
Karin Axell (Utbildningsledare) 076-825 09 30
Maria Eliasson (rektor) 076-124 02 95

Öppet hus

Prova på-dagar

Ladda ner poängplan för Yrkesintroduktion - start 2021

Dela: