Vuxenutbildningar

Utbildningar med stora möjligheter till jobb! Det finns ett stort behov av arbetskraft inom hotell-, restaurang och livsmedelsbranschen. Stockholms Hotell- och Restaurangskola erbjuder följande vuxenutbildningar med inriktning kök:

1. Inriktning kock ordinarie komvuxutbildning, 42 veckor heltidsstudier.
Kursstart i mars inställd. Info om senare kursstart vet vi inte just nu.

2. Vi har också en ny kockutbildning där du kan studera svenska och samtidigt få en kockutbildning, Yrkesutbildning för invandrare (YFI).
Information om nästa kursstart kommer att publiceras så fort vi vet.

Då både skolan och branschen lägger stor vikt vid APL (Arbetsplatsförlagt lärande) så genomförs en stor del av utbildningen på en arbetsplats, vilket innebär att du redan under studietiden får värdefulla branschkontakter. Utbildningen på arbetsplatsen följs upp av en lärare som gör regelbundna besök och följer upp dina utbildningsmål i de olika kurserna. Läs mer om de olika utbildningarna till höger i menyn och i infoblad nedan.

Har du ytterligare frågor kontakta rektor Annika Ingelström.

Alla våra utbildningar berättigar till studiemedel från CSN. 

Alla frågor gällande antagning och behörighet hänvisas till vuxenutbildningen Stockholm alternativt den sökandes hemkommun då det är kommunen som beviljar eller avslår din ansökan.

Vem kan studera på Komvux? Mer info.

Ansök direkt via webben

Personer folkbokförda i Stockholm ansöker till yrkesutbildningar för vuxna direkt via Komvux Stockholms stads e-tjänst. Sök senast åtta veckor innan kursen startar.   Läs mer om vuxenutbildningen i Stockholm här.

Ansökan Stockholms stad

Personer folkbokförda i Nacka ansöker till våra utbildningar direkt via Nacka kommuns hemsida.

Ansökan Nacka Kommun

Om du bor i någon annan kommun än Stockholm eller Nacka så gör du ansökan via webben, skriver ut den och lämnar den till vuxenutbildningen i din hemkommun. Det är de som avgör om du kan söka utbildningen. Hemkommunen skickar sedan ansökan och beslut om beviljad utbildning till vuxenutbildningen i Stockholm.

Dela: