Vuxenutbildningar

Utbildningar med stora möjligheter till jobb! Det finns ett stort behov av arbetskraft inom hotell-, restaurang och livsmedelsbranschen. Stockholms Hotell- och Restaurangskola erbjuder följande vuxenutbildningar med inriktning kök:

1. Inriktning kock ordinarie komvuxutbildning, 42 veckor heltidsstudier.
Nästa kursstart att söka är 19 mars 2018.  OBS! Sista ansökningsdag är 21 januari.

2. Stockholms stad har också en särskild satsning på yrkesutbildningar bl a kock. Läs mer om detta på Stockholms stads webbplats.
Intresseanmälan till den särskilda satsningen till kock gör du till: lina.femzen@stockholm.se
Du kan också komma på Öppet hus, lördag 3 februari kl 12-14 för mer information och träffa arbetsgivare.

3. Kock termin 2, för dig som redan läst termin 1, startar också 19 mars 2018 och sista ansökningsdag är 21 januari.

4. Inriktning Grundläggande restaurang och storköksutbildning
För dig som redan arbetar inom kök men som saknar formell behörighet i form av betyg erbjuder vi också en deltidsutbildning, en dag i veckan med start i augusti.

5. Vi har också en ny kockutbildning där du kan studera svenska och samtidigt få en kockutbildning, Yrkesutbildning för invandrare (YFI)

Du är också välkommen till informationsmöte på skolan där du får veta mer om våra utbildningar och hur du söker onsdag 17 januari 2018 klockan 15:00, sal 603. 

Då både skolan och branschen lägger stor vikt vid APL (Arbetsplatsförlagt lärande) så genomförs en stor del av utbildningen på en arbetsplats, vilket innebär att du redan under studietiden får värdefulla branschkontakter. Utbildningen på arbetsplatsen följs upp av en lärare som gör regelbundna besök och följer upp dina utbildningsmål i de olika kurserna. Läs mer om de olika utbildningarna till höger i menyn och i infoblad nedan.

Har du ytterligare frågor kontakta utbildningsledare Annika Ingelström.

Alla våra utbildningar berättigar till studiemedel från CSN. 

Alla frågor gällande antagning och behörighet hänvisas till vuxenutbildningen Stockholm alternativt den sökandes hemkommun då det är kommunen som beviljar eller avslår din ansökan.

Vem kan studera på Komvux? Mer info.

Ansök direkt via webben

Personer folkbokförda i Stockholm ansöker till yrkesutbildningar för vuxna direkt via Komvux Stockholms stads e-tjänst. Sök senast åtta veckor innan kursen startar.   Läs mer om vuxenutbildningen i Stockholm här.

Ansökan Stockholms stad

Personer folkbokförda i Nacka ansöker till våra utbildningar direkt via Nacka kommuns hemsida.

Ansökan Nacka Kommun

Om du bor i någon annan kommun än Stockholm eller Nacka så gör du ansökan via webben, skriver ut den och lämnar den till vuxenutbildningen i din hemkommun. Det är de som avgör om du kan söka utbildningen. Hemkommunen skickar sedan ansökan och beslut om beviljad utbildning till vuxenutbildningen i Stockholm.

Dela: