Elevhälsa

Antal: 5

 • Språkintroduktion med yrkesutbildning

  Språkintroduktion med yrkesutbildning är utformad för elever 16-19 år som är ganska nyinflyttade i Sverige och behöver läsa mycket svenska.

 • Olycksfallsförsäkringar för elever

  Alla barn och elever upp till 24 år som går i Stockholms stads skolor är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB.

 • Introduktionsprogram med specialpedagogisk profil

  Introduktionsprogram med specialpedagogisk profil vänder sig till elever som är intresserade av restaurangarbete och som vill ha en utbildning som inte är fullt så teoretisk som det nationella restaurang- och livsmedelsprogrammet, och som behöver

 • Frånvaroanmälan

  Information till vårdnadshavare:

  I Skola24 aktiveras en notifiering när anmälan om frånvaro görs via telefonitjänsten i it-stödet skola24 frånvaro. 

  Notifieringen ska ses som ett kvitto på att din frånvaroanmälan är gjord och inte förväxlas med ogiltig frånvaro.

  All frånvaro bör anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande.

  Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

  • Via Skola24 (kräver e-legitimation)
  • Ringa 0515-777 021 på en knapptelefon och följa instruktionerna.
  Kategorier: