Särskilt stöd

Antal: 2

  • Yrkesintroduktion med specialpedagogisk profil

    Yrkesintroduktion med specialpedagogisk profil vänder sig till elever som är intresserade av restaurangarbete och som vill ha en utbildning som inte är fullt så teoretisk som det nationella restaurang- och livsmedelsprogrammet, och som behöver en