Introduktionsprogram

Antal: 9

 • Våra utbildningar

  Vårt mål är att utbilda Sveriges bästa hotell, turism- och restaurangfolk. Vi är redan en god bit på väg, med elever som tävlar, vinner priser och får eftertraktade arbeten och stipendier efter examen.

 • Introduktionsprogram

  Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram.

 • Prova på-dagar

  Välkommen till prova på - dagar på Stockholms hotell- och restaurangskola!

  Prova på-dagar för läsåret 2019-2020.

  Anmälan: 

  Anmäl ditt intresse genom att maila namn på eleven till det berörda programmets kontaktperson och när ni önskar komma.

 • Språkintroduktion med yrkesutbildning

  Språkintroduktion med yrkesutbildning är utformad för elever 16-19 år som är ganska nyinflyttade i Sverige och behöver läsa mycket svenska.

 • Prova på-dagar för Yrkesintroduktion och Yrkesintroduktion SPP

  Välkomna till prova på-dagar för Yrkesintroduktion!

  Se vår verksamhet! Prova på-eleverna kommer att vistas i köken tillsammans med en klass och våra köks- och serveringslärare. Är man intresserad av att vara med på andra lektioner, så går det att ordna.

 • Yrkesintroduktion med specialpedagogisk profil

  Yrkesintroduktion med specialpedagogisk profil vänder sig till elever som är intresserade av restaurangarbete och som vill ha en utbildning som inte är fullt så teoretisk som det nationella restaurang- och livsmedelsprogrammet, och som behöver en

 • Yrkesintroduktion

  Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.

 • Programinriktat val

  Programinriktat val, nedan kallat PRIV, är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. För att antas ska eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk.