Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 2

 • Frånvaroanmälan

  Information till vårdnadshavare:

  I Skola24 aktiveras en notifiering när anmälan om frånvaro görs via telefonitjänsten i it-stödet skola24 frånvaro. 

  Notifieringen ska ses som ett kvitto på att din frånvaroanmälan är gjord och inte förväxlas med ogiltig frånvaro.

  All frånvaro bör anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande.

  Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

  • Via Skola24 (kräver e-legitimation)
  • Ringa 0515-777 021 på en knapptelefon och följa instruktionerna.
  Kategorier: