Till innehåll på sidan

Språkintroduktion med yrkesutbildning

Språkintroduktion inriktning kök och servering.

Språkintroduktion med yrkesutbildning är utformad för elever 16-19 år som är ganska nyinflyttade i Sverige och behöver läsa mycket svenska. Samtidigt får du en yrkesutbildning inom yrken som snabbt kan ge dig arbete. Du som är intresserad av restaurang och service får en bra start för både svenskinlärning och goda yrkeskunskaper. Utbildningen är individanpassad och kan sökas av elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Du behöver kunna så mycket svenska att du förstår undervisningen någorlunda bra men du behöver inte ha betyg i svenska på åk 9-nivå

Utbildningen är 3-årig. Under andra och tredje året har du 16 veckor praktik (APL) som ger en bra skjuts in i arbetslivet.  Första året läser du halva tiden yrkesämnen och andra halvan svenska som andraspråk, engelska, matematik och idrott. Under andra och tredje året ökas studierna på med mer avancerade yrkeskurser och gymnasiekurser i naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap. Undervisningen i svenska som andraspråk fortsätter under alla tre åren. Poängplanen är samma som för Yrkesintroduktion men med mer timmar lagt på svenska som andraspråk.

Ladda ner poängplan för Språkintroduktion med yrkesutbildning, kök och servering - start 2021

Har du frågor om denna utbildning eller om vår skola så är du välkommen att kontakta:
Emma Neander (SYV) 076-129 26 85
Karin Axell (Utbildningsledare) 076-825 09 30
Maria Eliasson (rektor) 076-124 02 95

Öppet hus

Prova på-dagar

 

Dela: