Schemainformation

Schemavisning för elever och personal

skolans schema kan man söka på lärare, sal eller klass i menyerna. Som standard visas innevarande vecka. Klicka på pilen uppe till höger i schemavisaren så öppnas även menyer för att visa helt läsår, perioder eller vissa dagar. Eleverna bör alltid titta på sitt personliga schema och då måste de skriva sitt ID i fritextfältet "Ange ID". Vi får inte längre använda personnummer som ID så schemaprogrammet genererar ett automatiskt ID för eleverna. Det består av fyra tecken, som standard de två första bokstäverna i förnamnet och de två första i efternamnet. Elever som har dubbelnamn i för- eller efternamn får första bokstaven i båda namnen.

Exempel: Kalle Johansson blir KaJo.

Om det finns två elever med samma signatur lägger systemet till en siffra efter signaturen, testa och jämför med klasschemat så vet du vilken som är rätt.

Exempel: Kalle Johansson kan bli KaJo1, Karin Johansson kan bli KaJo2.

Skulle en elev ha två förnamn och/eller två efternamn används bara första bokstaven i dessa.

Exempel: Karl Erik Johansson Eriksson blir KEJE

Dela:
Kategorier: