Schema

Skolans schema där man kan söka på lärare, sal eller klass i menyerna. Elevernas personliga schema kan visas om eleven fyller i sitt personnummer i formatet ÅÅMMDD-XXXX i fritextfältet och klickar "Visa".

Dela:
Kategorier: