Ross Tensta gymnasium

Gäller elever på Språkintroduktion och gymnasieelever på andra introduktionsprogram inskrivna i Stockholm Stad. Mer info om detta nere till höger.

Anmälan sker på webbplatsen till Ross Tensta gymnasiumSista anmälningsdag är fredag 29 maj.

Dela: