Till innehåll på sidan

Skolledning

Ledare för vår skola är: 

Maria Eliasson, rektor

Per Esping, biträdande rektor

Stjepan Papac, administrativ chef

Karin Axell, utbildningsledare IM/GySär

Linda Beijar, utbildningsledare Vux

 

Skolans verksamhetsidé är att:

Stockholms hotell- och restaurangskola ska vara ett ledande yrkesgymnasium inom hotell-, turism-, restaurang- och livsmedelsbranschen. Vår verksamhet ska formas av branschkännedom och yrkesstolthet. Vi ska erbjuda en gedigen och modern yrkesutbildning för arbetsliv och fortsatt lärande i Sverige och utomlands.

Vi har tre gemensamma mål som alla arbetar med i vår verksamhet
•    God närvaro
•    God arbetsro
•    Goda resultat

Välkomna till Sveriges största hotell- och restaurangskola!

Antal: 5