Skolledning

kolan har två rektorer som leder varsin enhet.

Tf rektor Annika Ingelström, leder enhet A som består av gymnasiet RL-programmet med inriktning kök och servering, Komvux samt SFI. 

Rektor Anna Örjebo, leder enhet B som består av HT-programmet, RL-programmet med inriktning bageri och konditori, Yrkesintroduktionsprogrammet samt Gymnasiesärskolan.

Skolans verksamhetsidé är att:

Stockholms hotell- och restaurangskola ska vara ett ledande yrkesgymnasium inom hotell-, turism-, restaurang- och livsmedelsbranschen. Vår verksamhet ska formas av branschkännedom och yrkesstolthet. Vi ska erbjuda en gedigen och modern yrkesutbildning för arbetsliv och fortsatt lärande i Sverige och utomlands.

Vi har tre gemensamma mål som alla arbetar med i vår verksamhet
•    God närvaro
•    God arbetsro
•    Goda resultat

Välkomna till Sveriges största hotell- och restaurangskola!

 

 

Antal: 4