Skolkurator

Till skolkurator kan du vända dig när du vill ha hjälp med frågor och tankar som berör livet.

Det kan gälla personliga bekymmer eller frågor som rör studier, kamrater, familj, alkohol/drogfrågor eller samlevnadsfrågor.

Hos oss kan du få information om studieekonomi och stipendier.

Vi ingår i skolans värdegrundsgrupp och skolans krisgrupp.

Vi är en del av skolans trygghetsarbete när det uppstår konflikter, kränkande behandling, trakasserier och mobbning.

Du får gärna ta med dig en kompis eller be dina föräldrar kontakta oss om det känns jobbigt med första kontakten.

Vi har tystnadsplikt och även anmälningsplikt.

Vi sitter på plan 400.

 

Anna Gårdal Paulrud är ansvarig kurator för:

  • Restaurang och livsmedelsprogrammet
  • Hotell och turismprogrammet

Sal: A 411

 

Sousana Nikolaidou är ansvarig kurator för:

  • Gymnasiesärskola med inriktning hotell, restaurang och bageri
  • Yrkesintroduktion mot restaurang och livsmedelsprogrammet/specialpedagogisk profil
  • Språkintroduktion
  • Komvux

Sal: A 410

Antal: 2