Programinriktat val

Programinriktat val, nedan kallat PRIV, är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. För att antas ska eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som hon eller han läser de kurser som saknas för behörighet. Syftet med programinriktat val är att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

Öppet hus

Prova på-dagar

Ladda ner poängplan för PRIV Kök och servering - start 2019

Ladda ner poängplan för PRIV Bageri och konditori - start 2019

Ladda ner poängplan för PRIV Internationell service - start 2019

Ladda ner poängplan för PRIV Ekonomi och management - start 2019

Dela: