Olycksfallsförsäkringar för elever

Alla barn och elever upp till 24 år som går i Stockholms stads skolor är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB.

Försäkringen gäller:
Dygnet runt för skol- och förskolebarn.
Under verksamhetstid för vuxenstuderande och praktikanter.

Läs mer om försäkringar på Stockholms stads hemsida.

Dela:
Kategorier: