Till innehåll på sidan

Kvalitetspris 2016

Stockholms hotell- och restaurangskola, kök och servering, har vunnit Stockholm Stads Kvalitetspris 2016 med följande motivering:

Ledningen på den här skolan tillämpar ett tillgängligt och verksamhetsnära ledarskap. Kollegialt lärande och fortbildning är ett arbets- och förhållningssätt, som stärkt lärarnas kompetens och gett en gemensam pedagogisk syn. Eleverna ges möjlighet till delaktighet såväl på individ- som gruppnivå. Skolan drar också nytta av elevernas olika språkliga och kulturella skillnader samt olika förkunskaper, för att skapa en god utvecklingsmiljö på skolan. Skolan präglas av en gemensam värdegrund som utgår från ledorden: god närvaro, god arbetsro och goda resultat.

Förutom äran och detta fina erkännande för vårt goda arbete så har vi vunnit 200 000 kr.

En fin artikel har också publicerats i besöksliv här!

Dela:
Kategorier: