Introduktionsprogram

Introduktionsprogram inom kök, servering och bageri.

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Alla elever följer en individuell studieplan.som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid.

På vår skola ebjuder vi följande introduktionsprogram:

Dela: