Inriktning Kök och servering - lärling

Inriktning Kök och servering - lärling innebär att du genomför RL-programmets yrkeskurser ute på ett företag istället för på skolan. Den här inriktningen är till för dig som känner dig helt säker på att det är kock du vill bli och snabbt vill ut i arbetslivet. Du behöver vara ganska självgående och ha en god motivation. Du får praktisera hos en noga utvald handledare och du är på dennes restaurang 3 dagar i veckan. De övriga 2 dagarna är du på skolan och läser de gymnasiegemensamma kurserna. Du kan välja lärlingsutbildningen är helt inne på skolan  år 1 och ute på företag år 2. År 3 går alla elever inom kök och servering över till lärlingsutbildning då minst halva utbildningstiden genomförs på en restaurang. Som lärling kan du söka ett extra CSN-bidrag, lärlingsersättning.

För att bli lärling måste du vara behörig att söka yrkesgymnasium. Poängplanen är samma som för de som läser Kök och servering inne på skolan.

Ladda ner poängplan för Kök och servering lärling - start 2019

Dela: