Till innehåll på sidan

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan syftar till att förbereda och utveckla kunskaper hos elever med en diagnos lindrig utvecklingsstörning, inför ett meningsfullt vuxenliv med arbete, boende och fritid.

På vår skola har vi ett nationellt program: Hotell, restaurang och bageri. Just nu har vi 39 elever i årskurs 1-4.  Det innebär att du under fyra års studier förbereds för att ta ett jobb på den öppna arbetsmarknaden. Det ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagd lärande (APL). Förutom yrkesämnen som Matlagning, Servering och Arbetsmiljö och säkerhet läser du kärnämnen (svenska, engelska, matematik, idrott och hälsa, samhällskunskap, religion, naturkunskap och estetisk verksamhet).

Vårt program förbereder dig för ett arbete på café, hotell, restaurang eller storhushåll. Du får lära dig grundläggande kunskaper i bageri, matlagning, servering och hygien.

Har du frågor om programmet och prova på - dagar eller om vår skola så är du välkommen att kontakta:

Linda Sparrliden (ansv prova på - dagar)
Emma Neander (SYV) 076-129 26 85
Karin Axell (Utbildningsledare) 076-825 09 30
Maria Eliasson (rektor) 076-124 02 95

Ladda ner poängplan för gymnasiesärskolan, Programmet för hotell, restaurang och bageri - start 2021

Öppet hus

Dela: