Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

Information till vårdnadshavare om frånvaroanmälan.

Information till vårdnadshavare:

Anmäla frånvaro

Frånvaroanmälan skall alltid göras via Skolplattformen Frånvaro/Närvaro.

Där kan man anmäla frånvaro hel dag eller del av dag. Elever och vårdnadshavare kan även få en överblick över elevens frånvaro.

All frånvaro skall anmälas innan kl.12.00 varje dag eleven är frånvarande.

Du som är myndig elev kommer in i Frånvaro/Närvaro via skolans hemsida. Logga in med ditt AD-konto och lösenord.

Inloggningsalternativ för vårdnadshavare (fliken Medborgare):

Bank ID eller Mobilt Bank ID
Telia eller Stockholms stads tjänstekort

Manual för vårdnadshavare finns här.

SMS Anmälan

Sms:a till 073-0121740

Som vårdnadshavare i Stockholms stad kan du nu via sms anmäla att ditt barn ska vara borta från förskolan/skolan vid sjukdom. För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer vara registrerat som kontaktuppgift i Skolplattformen.
 

Anmäl frånvaro (heldag) Anmäl att ditt barn ska vara borta en heldag vid sjukdom genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-0121740 Obs! Glöm inte bindestrecket i personnumret.

 

Anmäl frånvaro (del av dag) Anmäl att ditt barn ska vara bort en del av skoldagen genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN), radbryt, starttid – sluttid på frånvaron (HHMM-HHMM)

Ledighetsansökan

All ledighet utöver skolans planerade lovdagar måste du ansöka om minst 1 vecka i förväg. Detta görs via Skolplatformen Frånvaro/Närvaro.

Mentorn, eller rektorn om ledigheten avser mer än tre skoldagar, får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter.

Dela: