Frånvaroanmälan

 

Information till vårdnadshavare:

I Skola24 aktiveras en notifiering när anmälan om frånvaro görs via telefonitjänsten i it-stödet skola24 frånvaro. Notifieringen ska ses som ett kvitto på att din frånvaroanmälan är gjord och inte förväxlas med ogiltig frånvaro.

Skola24

Stockholms Hotell- och Restaurangskola använder sedan januari 2013 den Internet-baserade webblösningen Skola24 för att registrera elevernas frånvaro.

Vidare info finns här och en manual hittar du här.

I Skola24 kan du i nuläget göra tre saker:

  •  frånvaroanmäla direkt via Internet på skola24.stockholm.se (kräver e-legitimation)
  •  se ditt barns frånvaro, (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport)
  •  trycka på knappen "Attestera" för att meddela skolan att du har sett ditt barns frånvaro

 

Alternativt kan frånvaro anmälas också via telefon. Myndiga elever och föräldrar till omyndiga elever kan sjukanmäla före första lektionens början genom att ringa 0515-777 021 på en knapptelefon och följa instruktionerna. Observera att frånvaroanmälan på telefon bara kan göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl 12:00 kommer frånvaron att registreras för följande dag.

Om eleven är omyndig kan föräldrarna få ett föräldrakonto på webben, där de kan sjukanmäla sina barn och se deras frånvaro. När eleven fyller 18 år stängs föräldrakontot automatiskt och kan bara öppnas om eleven ger ett skriftligt medgivande. För att öppna ett föräldrakonto behöver föräldrarna fylla i en blankett som sedan ges till mentorn. Blanketten finns här. Mentorn fyller sedan i förälderns namn, personnummer och e-postadress i Skola24.

Eleven kan också få ett webbkonto där hon eller han kan se sin frånvaro, men inte sjukanmäla sig. Mentorn samlar då in elevernas e-postadresser och skriver in dem på samma ställe som informationen om föräldrarna.

Dela: