Följ oss på andra webbplatser

  • Skolan på Facebook

    På skolans Facebooksida skriver vi om vad som händer i korridorerna, klassrummen och omgivningen runt omkring samt ytterligare en informationskanal för våra elever.

  • Skolan på YouTube

    Skolans YouTubesida är välbesökt. Titta hit du med!