Våra vuxenutbildningar

För dig som är över 20 år och som vill ta steget till en spännande och utmanande värld i restaurang- eller hotellbranschen så har vi utbildningarna för dig. Utbildningarna är sökbara både som lärlings- och yrkesutbildning för vuxna.

Då både skolan och branschen lägger stor vikt vid APL (Arbetsplatsförlagt lärande) så genomförs en stor del av utbildningen på en arbetsplats, vilket innebär att du redan under studietiden får värdefulla branschkontakter. Lärlingsutbildning för vuxna genomförs med minst 70 % av utbildningen på en arbetsplats. Utbildningen på arbetsplatsen följs upp av en lärare som gör regelbundna besök och följer upp dina utbildningsmål i de olika kurserna. Läs mer om de olika utbildningarna under respektive menylänk.

Mer om yrkesutbildning för vuxna

Mer om lärlingsutbildning för vuxna

Vem kan studera på Komvux? Mer info.

Har du ytterligare frågor kontakta utbildningsledare Annika Ingelström.

Ansök direkt via webben

Personer folkbokförda i Stockholm ansöker till yrkesutbildningar eller lärlingsutbildningar för vuxna direkt via Komvux Stockholms stads e-tjänst. Sök senast åtta veckor innan kursen startar.   Läs mer om vuxenutbildningen i Stockholm här.

Ansökan Stockholms stad

Personer folkbokförda i Nacka ansöker till våra utbildningar direkt via Nacka kommuns hemsida.

Ansökan Nacka Kommun

Om du bor i någon annan kommun än Stockholm eller Nacka så gör du ansökan via webben, skriver ut den och lämnar den till vuxenutbildningen i din hemkommun. Det är de som avgör om du kan söka utbildningen. Hemkommunen skickar sedan ansökan och beslut om beviljad utbildning till vuxenutbildningen i Stockholm.

Dela: